Dự báo thời tiết Huế
Thời tiết hôm nay, ngày mai, 3, 5 và 10 ngày tớiThứ 5

Dự báo ngày 24-04-2014
quang mây

Quang Mây

26ºC
 • Cao nhất: 26ºC
 • Thấp nhất: 26ºC
 • Sức gió: 1.96mps 158º
 • Độ ẩm: 90%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 0%
 • Áp suất: 999mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 25-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

32ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 25ºC
 • Sức gió: 1.7mps 119º
 • Độ ẩm: 64%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 26-04-2014
quang mây

Quang Mây

31ºC
 • Cao nhất: 32ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 2.16mps 121º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1001mbar

Chủ nhật

Dự báo ngày 27-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

29ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.83mps 114º
 • Độ ẩm: 69%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 56%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 2

Dự báo ngày 28-04-2014
mưa rải rác

Mưa Rải Rác

28ºC
 • Cao nhất: 29ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.39mps 77º
 • Độ ẩm: 74%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 8%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 3

Dự báo ngày 29-04-2014
mây rải rác

Mây Rải Rác

27ºC
 • Cao nhất: 28ºC
 • Thấp nhất: 23ºC
 • Sức gió: 1.28mps 97º
 • Độ ẩm: 80%
 • Lượng mưa : 0mm
 • Độ che phủ: 44%
 • Áp suất: 1003mbar

Thứ 4

Dự báo ngày 30-04-2014
mưa to

Mưa To

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 21ºC
 • Sức gió: 2.91mps 319º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 31%
 • Áp suất: 988mbar

Thứ 5

Dự báo ngày 01-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

24ºC
 • Cao nhất: 24ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 2.32mps 353º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 36%
 • Áp suất: 989mbar

Thứ 6

Dự báo ngày 02-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 22ºC
 • Sức gió: 1.97mps 4º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 17%
 • Áp suất: 990mbar

Thứ 7

Dự báo ngày 03-05-2014
mưa vừa

Mưa Vừa

25ºC
 • Cao nhất: 25ºC
 • Thấp nhất: 20ºC
 • Sức gió: 1.79mps 8º
 • Độ ẩm: 0%
 • Lượng mưa : mm
 • Độ che phủ: 3%
 • Áp suất: 990mbar
Xem thêm